کشاورزی

 • ارایه طرح های توجیهی – اقتصادی پروژه های کشاورزی (آبی / خاکی)
 • طراحی و اجرای سیستم های مکانیزاسیون کشاورزی
 • طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار ، بارانی ، قطره ای و ..
 • اجرای عملیات بهزراعی و اصلاح خاک توام با آزمایش و آنالیز خاک
 • مشاوری ، طراحی و اجرای انواع باغ های میوه به سبک ایرانی و اروپایی
 • طراحی و اجرای باغ گیاهان دارویی
 • احداث نهالستان درختان مثمر و غیر مثمر
 • هرس علمی و عملی درختان میوه و غیر مثمر
 • مشاوره ، نظارت و اجرا در امور کاشت ، داشت و برداشت مزارع کشاورزی و باغ های میوه
 • مشاوره ، طراحی و احداث گلخانه با کشت هیدروپونیک و خاکی
 • ارایه طرح ها و روش های مدرن مبارزه با آفات ، بیماری ها ، علف های هرز گیاهان گلخانه ای مزرعه ای و باغی به روش های شیمیایی ، بیولوژیکی
 • طراحی و اجرای مزارع صیفی جات و سبزیجات گلخانه ای
 • طراحی و اجرای واحدهای تولید انواع قارچ صدفی و تکمه ای و…
	
		
	
	
	

فرستادن دیدگاه

*